RaŻem tworzymy zespoły!

Case study współtworzył/a
Maryana Kateba
Senior Recruitment and EB Specialist
Grupa Żywiec S.A.

Grupa Żywiec jest jednym z czołowych producentów piwa w Polsce. Żywiec, flagowa marka spółki, to jedno z najpopularniejszych polskich piw, sprzedawane również za granicą od ponad stu lat.

Do firmy należą także marki takie jak: Heineken, Desperados, Warka, Tatra czy Namysłów.

Warto podkreślić, że Grupa Żywiec jest częścią międzynarodowej Grupy Heineken.

Wyzwanie

Głównym celem naszej współpracy było znalezienie 4 osób do powiększającego się zespołu zajmującego się budowaniem oraz wdrażaniem w browarach Europy rozwiązań Przemysłu 4.0 w tym również zbieraniem i analizą danych. Zespół ten będzie pracować w ramach globalnego programu wdrożonego przez firmę Heineken o nazwie Connected Brewery. Program Connected Brewery w dużej części bazuje na Przemysłowym Internecie Rzeczy (IoT) którego celem jest zbieranie, w czasie rzeczywistym, danych z maszyn produkcyjnych a następnie ich wykorzystaniem do ciągłego doskonalenia procesów.    

Grupa Żywiec szukała specjalistek i specjalistów, którzy będą uzupełniać się kompetencjami - od zbierania wymagań użytkowników, przez podłączanie danych, ich oczyszczanie i analizę, po tworzenie raportów i rekomendacji dla biznesu.

Poszukiwane stanowiska:

 • (Senior) Power BI Developer,
 • Senior Data Engineer,
 • Senior Data Scientist,
 • Senior Business Analyst.

Przed nami stały dwa wyzwania:

 • znalezienie samodzielnych specjalistów o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności - pod kątem technicznym oraz biznesowym,
 • zatrudnienie 4 osób w podobnym czasie, by zespół od początku prowadził spójne działania w pełnym składzie.

Dodatkowo:

W czasie trwania współpracy pojawiła się potrzeba utworzenia dodatkowej, piątej rekrutacji - na rolę IoT Service Engineera. Rola była wyjątkowo trudna ze względu na połączenie w niej zadań związanych z infrastrukturą/sieciami i chmurą z realizowaniem wdrożeń (wyjazdy do różnych browarów). Po zrobieniu wstępnego researchu w serwisie LinkedIn zmodyfikowaliśmy nazwę na IoT Engineera, aby była spójna z rynkiem.

Podczas rozmów okazało się także, że nowo ukształtowany zespół HR Grupy Żywiec cechuje duże zróżnicowanie pod kątem obszarów ekspertyzy, a jego wyzwaniem jest zmniejszający się spływ kandydatów aktywnych i potrzeba dotarcia do kandydatów pasywnych.

W związku z tym, klient zdecydował się dodatkowo na skorzystanie z naszej oferty szkoleniowej - Szkolenia Zamkniętego Sourcingowego. Jego celem było uspójnienie poziomu znajomości narzędzi oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej bardziej zaawansowanych metod wyszukiwania kandydatów.

Realizacja

Grupa Żywiec zdecydowała się na współpracę w modelu RF/SF (retainer fee/success fee). W jego ramach klient opłacał część kwoty na starcie rekrutacji, a drugą część dopiero po zatrudnieniu równoznacznym z akceptacją oferty przez kandydata.

Co ważne, aby w każdym z projektów osiągnąć jak najlepszy rezultat w możliwie najkrótszym czasie, w modelu RF/SF rekruterzy_rki Bee Talents pracują w maksymalnie 6 projektach na raz, a koszt niezbędnych narzędzi (np. Lever, płatne jobboardy czy LinkedIn RPS) jest po stronie Bee Talents.

Ze względu na potrzebę dostarczenia bardzo szybkich rezultatów, postanowiliśmy, że projektem zaopiekują się dwie osoby z zespołu Bee Talents: specjalistyka od sourcingu Ola i senior rekruterka Marta. Taka współpraca sprawiła, że nawet w czasie urlopów mogliśmy zapewnić klientowi zastępowalność, a nieobecności nie wpływały na ciągłość aktywnych działań w procesie rekrutacyjnym.

Współpraca opierała się na ścisłym kontakcie z zespołem Grupy Żywiec: Maryaną Katebą, Senior Recruitment and EB Specialist. Zależało nam na tym, żeby na każdym etapie klient miał pełną pulę informacji o procesie. Dzięki temu mogliśmy wprowadzać do niego niezbędne zmiany na podstawie feedbacku kandydatów.

Projekt realizowaliśmy według procesu, który obejmował m.in.:

 • Kick-off - spotkanie rekruterek Bee Talents z zespołem Grupy Żywiec, na którym omówiliśmy profil kandydatów_ek i oczekiwań oraz potrzeb klienta, tematy techniczne, dotyczące kultury organizacji oraz zespołu;
 • Odbywanie rozmów przez rekruterki z Bee Talents i przygotowywanie opisów kandydatów;
 • Przesyłanie opisów kandydatów do klienta i mailowe update’y o projekcie;
 • Tygodniowe raporty - zawierające takie dane jak liczba wysłanych wiadomości, response rate, konwersje przejścia kandydatów_ek do dalszego etapu w pipeline;
 • Wspólną analizę i omówienie feedbacku z rynku, oceny i komunikacji z kandydatami oraz ich opinii wraz z naszymi sugestiami - aby maksymalizować efektywność procesu.

Przeprowadziliśmy także dla Grupy Żywiec szkolenie, które miało na celu wzmocnienie wiedzy i kompetencji rekrutacyjnych zespołu HR. Obejmowało m.in.:

 • podstawy mapowania rynku,
 • LinkedIn - sourcing z poziomu konta podstawowego i rozszerzonego,
 • X-ray search,
 • alternatywne źródła pozyskiwania kandydatów (m.in. GitHub, Facebook, AmazingHiring, GoldenLine);
 • kontakt z kandydatem i personalizację wiadomości.

25 dni

Time To Hire pierwszego zatrudnienia

12

średnia liczba kandydatów w procesie na jedną rekrutację (licząc kandydatów przesłanych do klienta po wstępnych rozmowach z rekruterami Bee Talents)
Efekty
 • Zrealizowaliśmy potrzeby rekrutacyjne, zatrudniając 4 osoby na stanowiskach seniorskich
 • Zrealizowaliśmy dodatkową rekrutację na 5 osobę: IoT Engineera
 • Przeprowadziliśmy dla klienta Szkolenie Zamknięte Sourcingowe

Dla każdej roli odnotowaliśmy RR (response rate kandydatów) na poziomie ponad 40%, z największą wartością dla stanowiska Senior Business Analyst - 75,56%. To oznacza, że na wysłane 100 spersonalizowanych przez Bee Talents wiadomości przypadło aż 75 kandydatów i kandydatek, którzy odpisali!

Dzięki naszej współpracy nie tylko zrekrutowaliśmy dla Grupy Żywiec zespół specjalistów ds. analityki, ale zapełniliśmy dodatkową rolę zw. z IoT i wyposażyliśmy zespół HR w konkretne narzędzia do codziennej pracy.

Sukces współpracy pomiędzy BeeTalents a Grupą Żywiec to głównie zasługa transparentnej komunikacji, wzajemnego szacunku, wspólnego celu i dbałości o pozytywne doświadczenia kandydatów w trakcie procesu rekrutacji.

Maryana Kateba, Senior Recruitment and EB Specialist, Grupa Żywiec S.A.

Koszty
Dowiedz się więcej o usłudze consultingu rekrutacyjnego
Dowiedz się więcej o usłudze RPO
Dowiedz się więcej o usłudze RF/SF
Dowiedz się więcej o usłudze szkoleń
Dowiedz się więcej o usłudze marketingu rekrutacyjnego

Chcesz wiedzieć więcej o zwiększaniu skuteczności działań rekrutacyjnych?